Silver Grup Co. Hakkında


2008 yılında temelleri atılan Silver Grup ; ilk olarak web yazılım alanında faaliyetine başlamış olup daha sonra, mühendislik, tasarım ve inşaat yönetimi hizmetleri alanlarında hizmet vermektedir. Ayrıca dış ticaret ve uluslararası projelerde danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Mühendislik ve Mimarlık projelerinde geliştirdiğimiz yazılımlar ile müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, ilgili yasa ve yönetmelik şartlarına uyarak, fazlasıyla karşılamak, çalışanlarımızın kişisel gelişimlerinin ön planda olduğu bir çalışma ortamı sağlamak temel ilkelerimizi oluşturmaktadır.

Teknik İhtiyaçlara Yönelik Yazılım Çözümleri

Sektörel deneyimlerimiz dijital çözümlerde Özel ihtiyaçlara yönelik inovatif çözümlerimizle, teknik iş süreçlerinin otomasyonunu sağlıyor ve veri odaklı yaklaşımı benimsiyoruz.

Sondaj Bilgi Sistemi

Jeolojik-Jeoteknik Saha Araştırma Çalışmalarına Yönelik Bilgi Sistemleri Yazılımı

Betonarme Duvar Yazılımı

CBS platformlarında script ve plugin uygulamaları

Proje maliyet yönetimi

Envanter yönetimi

Ar-Ge / Tasarım Merkezi Yönetim Yazılımları

Ar-Ge / Tasarım Merkezleri’nin tüm iş süreci takip ve raporlama ihtiyaçlarına yönelik bütünleşik bir yazılım sistemi geliştirdik.

Ar-Ge Merkezi deneyimimizle yazılım gücümüzü birleştirdik

PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) Entegrasyonu

Ar-Ge Proje Yönetimi

DGS (Dışarıda geçirilen süre) Takibi

Teşvik Takibi

Puantaj Yönetim

Değerlerimiz

Dürüstlük

İş faaliyetlerimizi ve ilişkilerimizi dürüstlük üzerine kurar,
doğru adımlar atabilmek amacıyla çalışanlarımız ve birlikte
iş yaptığımız tüm taraflardan da aynı hassasiyeti bekleriz.

Güven

Açık iletişimde olduğumuz paydaşlarımıza, faaliyetlerimiz
sırasında etki alanımızda olan çevreye, topluma ve insanlığa karşı
sahip olunan güven duygusunu zedeleyen ve adalet ilkesine zarar
veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırız.

Sürdürülebilirlik

Çalışan ve müşteri beklentilerini sorar, öğrenir, anlamaya çalışır,
onların görüşlerini yönetim stratejilerimize katar ve şeffaf bir biçimde
sürdürülebilirlik performans planlamamızı oluştururuz.

Yenilikçilik

Bilgi ve eylemle bütünleşerek,
sektörümüzde öncü olmayı devam
ettirmek amacıyla yeniliklerin ve
gelişmelerin takipçisi oluruz.

Bağlılık ve Dayanışma

Sorumluluklarımıza bağlıyız; toplumun refahı
ve şirketimizin hizmet idealleri doğrultusunda
dayanışma içerisinde işlerimizi yürütme gayesi içerisinde bulunuruz.

Gizlilik

Sahip olunan bilgiyi etkin kullanarak;
doğru yöntemlerle paylaşımını ve bu
süreçte bilgi gizliliğini, bütünlüğünü
ve erişilebilirliğini yasal çerçeveler sınırında sağlarız.

Eşitlik ve Saygı

Cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durum, etnik köken,
yaş, din, mezhep, dil, sosyo-ekonomik düzey, sağlık durumu,
engellilik üzerinden çeşitli kimliklere karşı ayrımcı bir tutum
sergilemeksizin her bir bireyin fiziki ve fikri haklarına
saygı duyarak eşit ve adil kararlar alırız.

Sürekli İyileştirme

Teknolojiye, çalışanlarına, iş süreçlerine,
çevreye ve iş sağlığı ve güvenliğine yaptığı yatırımlar,
eğitimler ve düzenli iç denetimler ile sürekli iyileşmeyi mümkün kılar.
Çalışanlardan, müşterilerden ve üçüncü taraflardan gelen öneri ve şikâyetleri sürekli iyileştirme için bir araç olarak kullanır.

İnsan Kaynaklarına Yatırım

“En önemli değerinin insan kaynağı olduğu bilinci ile gereken yetkinlikte çalışanlar istihdam eder.
Çalışanlarının verimliliğini arttırıcı araçlara ve eğitim faaliyetlerine yatırım yaparak gelişmelerine imkân tanır.
İş birliği ve dayanışmanın olduğu bir çalışma ortamı yaratıp, kaliteyi en üst seviyede tutmayı hedefler.
” 

Silver Grup Co.

Dijital Dönüşüm

Sektörünüze uygun dijitalleşmenin merkezinde olan Yapı Bilgi Modellemesi’ne ilişkin süreçleri,
ulaşım yapılarından endüstriyel tesis projelerine pek çok alanda farklı roller üstlenerek yürütmekte ve koordine etmekteyiz

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin projelerinizde aktif kullanımı için öncü çalışmalar yürütmekteyiz.

  • Mevcut durumun modellenmesi- Tasarımın Oluşturulması- Mobilizasyon
  • Model Tabanlı İlerleme Takibi – Tasarım Koordinasyonu ve Tasarım dökümanlarının oluşturulması
  • Kayıt Modellemesi- Sanal Proje Modeli -Faz Planlama

Bulut Tabanlı/Kurum içi ERP Çözümleri
 

Bulut veya sunucu tabanlı yazılım çözümlerimizle, tüm işletme kaynaklarının verimli şekilde yönetilebilmesini sağlıyoruz.

Proje Yönetimi
İK Yönetimi
Operasyon Yönetimi
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Satın Alma/ Stok Yönetimi
Kalite Yönetimi
İSG Yönetimi
BT Yönetimi
İş Zekası

Silver Grup Company